Referenties

Daniel le Gras is een competente gespreksleider die het evenwicht tussen 'prikkeling' en 'loslaten' goed weet te hanteren.
Dhr. G. Gerding, Voorzitter RvT Marnix Academie

Wat een aanwinst, dit inspirerende werkboek over strategie en scenario's in een voortdurend veranderende omgeving! In een uiterst overzichtelijk, beknopt, solide en glashelder betoog neemt Le Gras je als bestuurder of toezichthouder zonder omhaal van woorden en met vermijding van jargon stap voor stap mee richting de toekomst. Zijn aanpak is innovatief, zijn adviezen zijn verfrissend, to the point en onmiddellijk toepasbaar. Ik heb er zeer van geprofiteerd.
Prof. dr. W. Janse, hoogleraar Religion and public policy, voormalig decaan Vrije Universiteit, voorzitter RvT CVO Baarn/Soest, lid RvT Marnix Academie

De terugkoppeling van de RvT-leden over de incompany training en jouw bijdrage, Daniël, was zeer positief. Bijzonder leerzaam en reflectief. Veel dank hiervoor!
Drs. B. Awad, Voorzitter RvT Stichting De Viersprong (GGZ)

Dank voor je begeleiding en graag tot een volgend keer. Verhouding prijs/kwaliteit: 9. Mw. mr. B. Lemstra, Vicevoorzitter RvT Veluwse Onderwijsgroep

Daniel Le Gras is in staat gebleken in korte tijd de specifieke vragen van de RvT van het Citaverde College te doorgronden en te vertalen naar een passende invulling van de jaarlijkse studiedag van de Raad. De kwaliteit van de voorbereidende documenten was prima waardoor we tijdens de bijeenkomst direct tot de kern konden komen. We hebben daardoor tijdens de dag een goede aanzet gemaakt tot een kwaliteitskader en zullen bij de verdere ontwikkeling ervan vaker gebruik maken van de ondersteuning door Daniel.
Mw. drs. A. Gielen, Vicevoorzitter RvT Onderwijsorganisatie Citaverde Roermond

Ik denk dat het prima was om dat zo te doen. Je sprong snel en makkelijk in bij de onderwerpen die we moesten bespreken.
Mw. mr. I. Brakman, Voorzitter RvT Staatsbosbeheer

Het werkboek en de bijeenkomst bieden een prima basis om je te verdiepen, juist in deze tijd van snelle veranderingen, in het vermogen van jouw RvT en RvB om daarop te acteren!. Dhr. R. Goeman, Voorzitter RvT Zorgorganisatie Het Bildt

Wij zijn in contact gekomen door een aanbeveling van de NVTK. Ook wij zouden de heer Le Gras van harte aanbevelen.
Mw. M. Terpstra, Directeur-Bestuurder SKO Hoorn

Dank voor de leerzame en inspirerende middag, wij kijken er met plezier op terug!
Dhr. C. Wierda, Voorzitter RvT Onderwijsstichting Nije Gaast

Na een aantal telefonische- en email-contacten is een presentatie op maat gemaakt, waarna een zeer goede discussie en interactie kon ontstaan. Dit leidt onze Raad van Toezicht naar verwachting op het juiste spoor om in de toekomst goed/beter te kunnen functioneren in het belang van de Stichting MEE-Groningen. Mr. drs. W.H. Everts, Voorzitter RvT Zorgorganisatie MEE Groningen

Ik vond de bijeenkomst heel inspirerend. Leuke sfeer en een model dat goed hanteerbaar is. Goed dat jullie veel casussen bespreken.
Voorzitter RvT Zorggroep

De heer Le Gras speelde goed in op de behoefte van de groep. Iedereen was zeer geïnspireerd en gemotiveerd na deze ontmoeting.
Voorzitter RvC Woningcorporatie

Dankzij de efficiënte analyse van onze problemen en de beschikbaarheid van een breed netwerk heeft het Instituut voor Governance & Leiderschap ons op voortvarende en effectieve wijze geholpen uit een impasse te geraken zodat wij thans onze taak toekomstgericht kunnen voortzetten.
Voorzitter a.i. RvT Oldael Den Haag

Meeting verliep soepel en coöperatief. Mooi resultaat voor een eerste RvT-evaluatie.
Voorzitter RvT Onderwijsgroep

Masterclass Proactief Toezichthouden: "Toegevoegde waarde! Goed bestede tijd!
Vicevoorzitter RvT Zorginstelling

Masterclass Proactief Toezichthouden: "Zeer positief, voel me versterkt
Voorzitter RvT Zorginstelling

De door het Instituut ontwikkelde zelfevaluatiemethode is efficiënt, concreet, oplossingsgericht en uitnodigend. Prijs/kwaliteitverhouding: 9
Voorzitter RvT Zorginstelling

Ik ben erg blij met de snelle afhandeling. Het rapport biedt denk ik een goede aanzet vooor een eerste discussie over het functioneren van onze raad. Hartelijk dank daarvoor.
Voorzitter RvT Zorginstelling

Hartelijk dank voor het eindrapport. Ik vind het heel duidelijk en we kunnen hier goed mee verder.
Voorzitter RvT Zorginstelling

Ik heb even bij de leden van de RvT gepeild hoe de bijeenkomst is verlopen: louter positieve ervaringen.
Bestuurssecretaris Onderwijsinstelling

De evaluatie was een goede aanleiding om met elkaar de spiegel voor te houden en verbeterstappen te zetten.
Voorzitter RvC Woningcorporatie

We hebben aansluitend aan de bijeenkomst met jou als RvT enkele zaken geëvalueerd. In een aantal opzichten zou je kunnen spreken van een wake-up call.
Voorzitter RvT Zorginstelling

Het was een constructieve en informatieve avond. De inhoud van de bijeenkomst was niet alleen een eye-opener, maar ook een aanzet voor een vervolg. Er was ook sprake van een onderlinge "klik", waardoor de interacties en processen makkelijk tot stand kwamen.
Voorzitter RvT Zorginstelling

Het proces van de zelfevaluatie verliep goed, vooral de bespreking van het eindrapport heeft de RvT goed op weg geholpen naar een plan van aanpak om tot verbetering van het toezicht in de komende jaren te komen.
Voorzitter RvT Onderwijsinstelling

Dank voor de snelle productie van uw concept-eindrapport. Ik heb dit met belangstelling – en plezier – gelezen.
Voorzitter RvT Zorginstelling

Ik heb uw rapport met belangstelling gelezen. Ik vind het verhelderend, omdat het goed aangeeft waar onze ontwikkelpunten liggen.
Voorzitter RvT Onderwijsinstelling

Dank voor het toegezonden eindrapport. Het rapport zal een prima basis zijn om dit jaar zelfstandig de zelfevaluatie van onze RvT samen met onze RvB te laten plaatsvinden.
Vicevoorzitter Zorginstelling

Ik ben zeer tevreden over de afgelopen evaluatievergadering en de bijdrage daaraan van het Instituut.
Voorzitter RvT Kinderdagverblijf

Precies wat we nodig hadden, op het juiste moment! (prijs/kwaliteit verhouding: 9)
Vicevoorzitter RvT Onderwijsorganisatie

Prima onze vraag begrepen; ruimte voor discussie gegeven, maar wel de richting bewaard. een bijeenkomst waar we weer mee verder kunnen (prijs/kwaliteit verhouding: 9).
Vicevoorzitter RvC Woningcorporatie

Bijzonder handzaam instrument om een discussie in de RvT te starten.
Voorzitter RvT Onderwijsorganisatie

Dit is m.i. een uitstekend rapport om ons functioneren nog eens onder de loep te nemen en piketpalen uit te zetten voor de komende jaren (prijs/kwaliteit verhouding: 8).
Voorzitter RvT Onderwijsorganisatie

Dank voor de inspirerende en leerzame middag, wij kijken er met plezier op terug.
Voorzitter RvT Zorgorganisatie

Een 9 voor de prijs/kwaliteitsverhouding.
Voorzitter RvT Zorgorganisatie

Bedankt voor de sessie die je bij ons hebt gegeven. Het was voor ons goed om de spiegel voorgehouden te krijgen. Het heeft voor ons enkele aandachtspunten opgeleverd die ons in staat moeten stellen de kwaliteit van ons toezicht te verhogen.
Voorzitter RvT Zorgorganisatie

Uitstekend rapport, daar kunnen we wat mee.
Voorzitter RvC Woningcorporatie

De on-line zelfevaluatie heeft ons geholpen bij het voeren van "het goede gesprek"
Voorzitter RvT Zorginstelling