Online Expertise Center

Als extra service voor haar toezichthoudende klanten heeft het Instituut een online Expertise Center beschikbaar. Het bevat een schat aan informatie zowel voor beginnende als gevorderde toezichthouders op het gebied van proactief toezicht.

Wat treft u aan in het online Center?

onlineTer voorbereiding op plenaire zelfevaluaties, masterclasses, incompany themabijeenkomsten en trainingen voor uw RvT/RvC of RvB/CvB krijgen alle leden van uw Raad toegang tot het online Center, 24/7.

Als klant treft u er informatie over proactief toezichthouden onder meer in de vorm van werkboeken, artikelen en praktische instrumenten van het Instituut.Afhankelijk van het thema dat uw Raad heeft gekozen kunt u zich voorbereiden en verder bekwamen in onderwerpen, zoals:

online Gesprekstechnieken voor de werkgeversrol

Gesprekstechnieken voor de adviseursrol

Adequaat inspelen op acute bestuurlijke crisis (belet en ontstentenis)

Crisisprotocol voor de RvT (te downloaden)

Toezicht op harde en zachte factoren (cultuur, leiderschapsstijlen)

Meer informatie en Brochure

Download hier de IGL-brochure Bestuur en Toezicht