Raad van Advies

Professor dr. Jan J.H. van den Akker

Jan van den Akker is director general of SLO (Netherlands Institute for Curriculum Development). Besides, he is a (part-time) professor in curriculum studies at the University of Twente. Also, he is chairman of the scientific advisory board of ICO, the Netherlands Interuniversity School for Educational Research. He has a broad international orientation, including supervision and consultancy for many R&D projects in various continents (Europe, sub-Saharan Africa, Asia, Latin America). Moreover, he is past president of CIDREE (Consortium of Institutions for Research and Development in Education in Europe) and also member of the National Unesco Commission.

Professor drs. Caspar van de Merwe

Hij gaf jarenlang colleges over methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan sociologen en bestuurskundigen, eerst in Leiden en daarna in Rotterdam. Via zijn eigen adviesbureau gaf hij trainingen op het gebied van governance, in het bijzonder over het sturen op eindeffecten. De focus lag daarbij op toepassingen voor enerzijds gemeentelijke overheden en anderzijds de zorgsector. Op het laatste gebied heeft hij bestuurlijk jarenlang diverse functies vervuld. Sinds 2005 is hij als emeritus-hoogleraar adviseur verbonden aan de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Het motiverende thema bij dit alles is: het bevorderen van optimale sturingsprocessen.