Over het instituut

Het instituut

Het Instituut voor Governance & Leiderschap (IGL) is een kennisinstituut op het gebied van goed bestuur en goed toezicht. Het is onafhankelijk van welke politieke, religieuze of maatschappelijke organisatie dan ook. Haar klanten zijn bestuurders, directeuren, toezichthouders en commissarissen van maatschappelijke ondernemingen, met name in de sectoren zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en woningcorporaties. Het Instituut is een privaat initiatief van de partners en oprichters.

Ons team

team1Mr. Daniel Le Gras, is partner en oprichter van het Instituut. Hij is jurist, gecertificeerd directeur en commissaris (Institute of Directors, London, UK) en Executive coach (Corporate Coach University, USA). Hij is organisatieadviseur geweest bij o.a. bureau Berenschot, en register interim-manager bij diverse private en semipublieke organisaties. Hij is docent Corporate Governance, Leiderschap en Veranderkunde bij diverse business scholen, zoals de NVTZ-Academie. Daniel doet regelmatig onderzoek bij (maatschappelijke) ondernemingen naar de kwaliteit van bestuur en toezicht. Hij is auteur van twee praktijkboeken voor bestuurders en co-auteur van zes werkboeken voor toezichthouders.

team2Jacques J.K. Gerards, is partner van het Instituut en directeur van Bureau Best┬░uurlijk Advies. Hij was bijna 20 jaar directeur van de NVTZ (Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn). Hij heeft sinds 1988 ervaring als lid en als voorzitter van een groot aantal raden van toezicht van zorginstellingen en woningcorporaties. Hij adviseert toezichthouders en commissarissen over het functioneren in een RvC of RvT en over het functioneren als voorzitter van een raad. Hij is docent bij de NVTZ-Academie en co-auteur van zes werkboeken voor toezichthouders. Hij publiceert artikelen en boekrecensies op het gebied van goed bestuur en goed toezicht. Jacques is ridder in de Orde van Oranje Nassau en erelid van de NVTZ.

team3Mr. Patricia Le Gras-Macdaniel MBA is partner van het Instituut. Zij is jurist en bedrijfskundige. Zij heeft gewerkt bij o.a. de Open Universiteit als universitair docente Europees Recht. Zij is organisatieadviseur en gecertificeerd Executive en Board coach (Corporate Coach University, USA).


Beroepserkenning

NVTZ (zorg), VTOI (onderwijs), VTW (woningcorporaties), ICF (Executive coaching), CRKBO (docent).

Voorwaarden: Algemene Voorwaarden en Terms of Services