Voor Toezichthouders en Commissarissen

IGL Begeleiding Plenaire Zelfevaluatie2 RvT RvC

Begeleiding Zelfevaluatie van uw RvT/RvC

In een bijeenkomst van 2 tot 3 uur focussen wij op die aspecten van professioneel toezicht die voor uw Raad op dit moment van belang zijn. Wij betrekken daarbij de toepasselijke governancecode en best practices conform de aanbevelingen van uw branchevereniging. Wij zijn als evaluator verbonden aan en erkend door de NVTZ, VTOI-NVTK en VTW.

Bij de begeleiding is inbegrepen:
Voorbespreking: afstemming met uw Voorzitter;
Gespreksdocument: afstemming met de RvT-leden om vooraf de prioriteiten te bepalen;
Aandachtspunten na afloop: hiermee kan uw Raad de kwaliteit van toezicht concreet verbeteren.
Informeert u gerust even bij ons: 06-46752088, of office@governanceleiderschap.nl

Referentie:

Onze Raad is zeer tevreden over de begeleiding bij de evaluatie.

Dhr. R. van Heugten, Voorzitter RvT Hogeschool De Kempel

Lees meer referentiesVoor Bestuurders en Directeuren

boardroom1

Program for Exceptional Change Leadership

Leading change successfully in challenging situations is like top-level sport. It requires exceptional skills, particularly to master the 'inner leadership‘ game. The more leaders master the inner leadership game, the better the external results will be, to the benefit of both the leaders and their stakeholders. It is a clear win-win situation. This applies to leaders in formal leadership positions and informal roles.

Our Program for Exceptional Change Leadership in English offers you the competency to master the inner leadership game in a profound, innovative and multidisciplinary approach. How can we help you?