Expertise Center Innovatief Bestuur

Speciaal voor haar bestuurlijke klanten heeft het Instituut een online kenniscentrum opgericht. Het Center bevat een schat aan expertise om permanent te kunnen verbeteren, vernieuwen, innoveren en veranderen.

Wat treft u aan in het online Center?

Het nieuwe Praktijkboek Bestuur en Verandervermogen met heldere uitleg (DEEL 1 t/m 4), groot aantal strategische veranderinstrumenten met voorbeelden, Videocolleges, LeiderLab met praktijkcases en denkoefeningen, Tuin van Creatieve Energie, Bibliotheek met artikelen over veranderleiderschap van (inter)nationale auteurs en een Videoconference room voor live web meetings. Alle instrumenten vormen één samenhangend geheel.

Best practices

Het Center is gebaseerd op 40 jaar beroepservaring van onze teamleden, een groot aantal (inter)nationale onderzoeken en tal van bestuurlijke best practices. De voorbeelden zijn met name gericht op de sectoren zorg en onderwijs, maar de inhoud is in elke sector toepasbaar. De inhoud wordt regelmatig geactualiseerd.

Gratis toegang

In combinatie met één van de diensten zoals hiervoor vermeld krijgt u gratis toegang tot het online Center tot het eind van het jaar. Als klant heeft u zo via uw tablet of smartphone altijd en overal een schat aan expertise bij de hand (zie Tarieven in de brochure 2018).

Praktijkboek Bestuur en Verandervermogen

Het Praktijkboek is kort en bondig geschreven speciaal voor de drukbezette bestuurder en directeur. Op basis van onze jarenlange ervaring, (inter)nationale onderzoeken en best practices kunnen wij veel hands-on tips geven om innovatief leiderschap en collectieve wendbaarheid te bevorderen. Het bestaat uit DEEL 1 t/m 4. Auteur: Daniel Le Gras.

Aanbeveling

Een zeer gestructureerde handreiking aan bestuurders, met heldere uitleg van relevante perspectieven op verandering. De efficiënte kennisoverdracht door het boek vormt een goede basis voor een daarop volgend maatwerktraject van coaching en sparring.
Prof. dr. Jan van den Akker